Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

TURBOXAL™: tlenowy system oczyszczania ścieków został nagrodzony na targach Pollutec

Współpraca naukowa pomiędzy Air Liquide, Laboratorium Inżynierii Chemicznej w Tuluzie oraz firmą Milton Roy Mixing (MRM), producentem oprzyrządowania do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, ma na celu optymalizację systemu natleniania ścieków. ADEME, francuska Agencja Energii i Ochrony Środowiska, przyznała temu zespołowi podczas targów Pollutec 2004 nagrodę za Innowacyjną Technikę Ochrony Środowiska.

Zmiany w normach dotyczących stopnia oczyszczania ścieków oraz zwiększenie z tym związanych potrzeb często wymagają zastosowania uzupełniających technik dla efektywnego oczyszczania ścieków. Wprowadzenie czystego tlenu bezpośrednio do zbiornika przyspiesza naturalne procesy biodegradacji zachodzące w ściekach. Rozwiązanie to jest nie tylko proste w zastosowaniu ale również opłacalne pod względem ekonomicznym i technicznym.

System TURBOXAL™, opracowany w ostatnich dwóch latach przez Air Liquide, umożliwia wprowadzenie do 100 m3  tlenu na godzinę do dowolnego typu zbiornika dla zastosowań zarówno przemysłowych, jak i komunalnych. Szybkość i łatwość jego instalacji umożliwia obsłudze reagowanie na zmieniające się potrzeby oczyszczalni ścieków.

Modelowanie systemu przeprowadzone w Laboratorium Inżynierii Chemicznej w Tuluzie przez Martine Poux, Rodolphe Sardeing i Catherine Xuereb umożliwiło optymalizację systemu zarówno w zakresie hydrauliki, jak i transferu tlenu.

Ten innowacyjny system, owoc współpracy technologiczno-przemysłowej, został szczególnie doceniony w wielu branżach, m.in. w przemyśle papierniczym, spożywczym, chemicznym,  a także przez firmy specjalizujące się w oczyszczaniu ścieków. TURBOXAL™ jest obecnie stosowany w 50 zakładach w Europie, a kolejne inwestycje są w trakcie realizacji w Stanach Zjednoczonych.

Według Alaina Combier, Dyrektora Air Liquide ds. Klientów Przemysłowych, „Jest to nowe rozwiązanie oparte na zastosowaniu tlenu zwiększające wydajność użytkowania cennego bogactwa naturalnego, jakim jest woda. Jest to w pełni zintegrowany aspekt podejścia naszej firmy do strategii zrównoważonego rozwoju.”