Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Trzy inwestycje we Francji przyspieszające innowacje Grupy

Grupa Air Liquide podjęła decyzję dotyczącą trzech inwestycji we Francji, mających na celu przyspieszenie innowacji i odkrywanie nowych rynków. Wartość tych trzech inwestycji wyniesie prawie 100 mln euro.

Air Liquide rozbuduje i zmodernizuje swoje centrum badań w Paris-Saclay, niedaleko Wersalu, które jest głównym centrum badań i rozwoju Grupy na świecie. W jednym budynku będzie pracować 350 naukowców i znajdować się będzie 46 laboratoriów oraz platformy pilotażowe wyposażone w sprzęt do projektowania i testowania technologii w warunkach przemysłowych. Pozwoli to Air Liquide umocnić swoją strategię "otwartej innowacji" dzięki współpracy z partnerami ze środowiska akademickiego i przemysłowego z ekosystemu innowacji Paris-Saclay. W ten sposób Air Liquide umocni swoją obecność w tym ekosystemie, w którym obecnie pracuje 10 500 naukowców i 48 000 studentów, i które stanie się w 2020 roku jednym z 10 największych centrów innowacji na świecie.

Ponadto Air Liquide utworzy również centrum rozwoju opakowań gazu dla przemysłu i zdrowia w swojej siedzibie w Paris-Saclay. Zadaniem centrum będzie gromadzenie wiedzy, opracowanie i uprzemysłowienie nowych opakowań gazu dla przemysłu i zdrowia, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, łatwości użytkowania, identyfikowalności i wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych i materiałów. Umożliwi to Grupie Air Liquide szybsze uruchomienie i wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań.

Ponadto, w oparciu o inwestycje w zakresie kriogeniki realizowane przez Grupę w okresie ponad 100 lat, Air Liquide stworzy centrum doskonałości technicznej w zakresie technologii kriogenicznych w Vitry-sur-Seine pod Paryżem. W ramach linii biznesowej Inżynieria i Budownictwo (Engineering & Construction) ośrodek ten będzie odpowiedzialny za rozwój i uprzemysłowienie innowacyjnych technologii o wysokiej wartości dodanej do produkcji tlenu, jak również gromadzenie wiedzy w tej dziedzinie, przy jednoczesnym zapewnieniu szkoleń, ochrony know-how i transferu innowacji w ramach globalnej sieci inżynieryjnej Grupy.

François Darchis, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, stwierdził: "Innowacyjność Grupy opiera się na wszechstronnej wiedzy o rynkach, opanowaniu technologii i umiejętności współpracy w ramach ekosystemów innowacji. Te główne projekty niosące różnorodne doświadczenia pozwalają nam podtrzymać działalność innowacyjną w Francji, która jest kluczowym krajem w zakresie innowacji dla Air Liquide oraz przyczyniają się do rentownego wzrostu Grupy w dłuższej perspektywie.
Nasza strategia opiera się na konkurencyjności działań, ukierunkowanych inwestycjach na rozwijających się rynkach oraz innowacjach otwierających nowe rynki i nowe możliwości."