Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Trajektoria redukcji emisji CO2 Air Liquide na 2035 rok zatwierdzona przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi)

obniżenie emisji CO2

Cel Air Liquide dotyczący obniżenia emisji CO2 w zakresie 1 i 2 do 2035 roku został zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) jako spójny i zgodny z nauką o klimacie. Grupa jest pierwszą firmą w swojej branży, która uzyskała zatwierdzenie od inicjatywy Science Based Targets. Jest to ważny krok dla Grupy, której ambicją jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku.

Inicjatywa "Science Based Targets" jest efektem współpracy CDP, UN Global Compact, Światowego Instytutu Zasobów (World Resources Institute, WRI) oraz Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (World-Wide Fund for Nature, WWF). Inicjatywa SBTi określa i promuje najlepsze praktyki w zakresie wyznaczania celów w oparciu o wiedzę naukową oraz niezależnie ocenia cele wyznaczone przez firmy.

Cele klimatyczne Air Liquide na 2035 rok obejmują emisje z zakresu 1 i 2. Grupa, która dąży do osiągnięcia globalnej neutralności węglowej do 2050 roku, rozpoczęła szeroko zakrojony przegląd swoich emisji w ramach zakresu 3. Ponadto bierze udział w projekcie prowadzonym przez SBTi, mającym na celu opracowanie metody dekarbonizacji sektora (Sector Decarbonization Approach, SDA) dla sektora chemicznego. Celem tego projektu jest ustanowienie znormalizowanych metod i najlepszych praktyk w zakresie rozliczania emisji, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznych dla przemysłu chemicznego kategorii zakresu 3.

Zrównoważony rozwój jest w pełni zintegrowany ze strategią i decyzjami inwestycyjnymi Air Liquide. Przedstawiony 22 marca 2022 roku ADVANCE, nowy plan strategiczny Grupy na 2025 rok, ukierunkowuje Air Liquide na realizację kompleksowych celów poprzez łączenie wyników finansowych i pozafinansowych.

Fabienne Lecorvaisier, Wiceprezes Wykonawcza, odpowiedzialna za Zrównoważony Rozwój, Sprawy Publiczne i Międzynarodowe, jak również nadzór nad Programami Społecznymi i Sekretariatem Generalnym, powiedziała: "Zatwierdzenie przez niezależny i referencyjny organ, jakim jest SBTi, stanowi uznanie dla planu Air Liquide dotyczącego obniżenia emisji dwutlenku węgla do 2035 roku, z zamiarem osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Redukcja emisji CO2 jest kluczowym celem ADVANCE, naszego planu strategicznego na 2025 rok. Air Liquide mocno angażuje się w działania na rzecz zrównoważonej przyszłości,  nie tylko poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla z własnej działalności, ale również poprzez pomoc klientom w redukcji ich emisji oraz poprzez rozwój ekosystemów niskoemisyjnych. Grupa dąży do osiągnięcia globalnych wyników, nie tylko finansowych, ale również środowiskowych i społecznych."