Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

Naszym obydwóm spółkom Air Liquide Polska i Alkat został nadany certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością jako dowód, że system zarządzania spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-N-18001:2004 w zakresie produkcji, sprzedaży i dystrybucji gazów technicznych, medycznych i spożywczych oraz związanych usług.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zapewnienia Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest dla naszych Klientów gwarancją otrzymywania naszych produktów i usług na ustalonym i stabilnym poziomie jakości. Dla Air Liquide oznacza to pełne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klienta. Dostarczamy naszym klientom nie tylko rozwiązania charakteryzujące się najwyższym poziomem jakości, ale również zapewniamy bezpieczeństwo naszym klientom oraz pracownikom.  Wzrost świadomości w kwestii bezpieczeństwa jest naszym priorytetem. Działania te wymagają zaangażowania kierownictwa i wszystkich pracowników.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością jest jednym z narzędzi do realizacji polityki jakości i bezpieczeństwa, które z kolei wspierają misję i wizję firmy. Według Mac’a Redfern’a, Prezesa Air Liquide w Polsce: „Powinniśmy nieustannie udoskonalać nasze systemy i organizację tak, aby wymiernie usprawnić sprzedaż naszych produktów i usług. Nasz program jakości i roczne cele jakościowe powinny służyć realizacji Wizji firmy.”