Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Światowa premiera: inauguracja Cryocap™, pierwszej instalacji do wychwytywania CO₂ wykorzystującej proces kriogeniczny

W dniu dzisiejszym we Francji Air Liquide zainaugurował wyjątkową instalację przemysłową Cryocap™, która umożliwia wychwytywanie CO2, uwalnianego podczas produkcji wodoru z wykorzystaniem procesu kriogenicznego. Cryocap™, instalacja połączona z największą jednostką produkcji wodoru Air Liquide we Francji i znajdująca się w Port-Jérôme, Notre-Dame-de-Gravenchon w Normandii, to inwestycja w wysokości około 30 mln euro, która została ogłoszona przez Grupę w 2012 roku, i która otrzymała dodatkowe publiczne wsparcie finansowe1 na blisko 9 mln euro.

Cryocap™, opracowany wspólnie przez zespoły Air Liquide Badania i Rozwój oraz Inżynieria i Budownictwo, został zainstalowany po raz pierwszy w Port-Jérôme na SMR (parowy reforming metanu2) należącym do Air Liquide, który produkuje wodór dla potrzeb pobliskiej rafinerii Esso Raffinage SAF (grupa ExxonMobil). Wodór jest stosowany do usuwania siarki w produkowanych przez rafinerię paliwach samochodowych, by spełnić wymagania norm środowiskowych w sektorze transportu.

Cryocap™, pierwsza technologia wychwytywania CO2 w wykorzystaniem procesu kriogenicznego3, umożliwia wychwytywanie CO2 emitowanego podczas pozyskiwania wodoru w wyniku reformingu gazu ziemnego, przy jednoczesnej poprawie efektywności prowadzącej do zwiększonej produkcji  wodoru. Po oczyszczeniu wychwycony CO2 może być wykorzystany w wielu różnych przemysłach (karbonizacja napojów gazowanych, konserwowanie i mrożenie żywności, itp). Cryocap™ posiada zdolność wychwytywania 100 000 ton CO2 rocznie w tym zakładzie.

Ta innowacja jest częścią projektu Air Liquide Blue Hydrogen*, którego celem jest stopniowa dekarbonizacja produkcji wodoru przeznaczonego do zastosowań energetycznych, otwierając drogę dla w 100% ekologicznego transporu.

François Darchis, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide sprawujący nadzór nad Innowacjami, powiedział: "Jesteśmy dumni z uruchomienia po raz pierwszy we Francji Cryocap™, technologii ilustrującej innowacje Air Liquide dla ochrony środowiska. Cryocap™ przyczynia się do rozwoju transportu drogowego w oparciu o pojazdy elektryczne napędzane wodorem."

Więcej o Cryocap™ i energii wodorowej

1 Pomoc publiczna z regionu Górna Normandia, społeczności gmin Caux Vallée de Seine i ADEME (Francuskiej Agencji Środowiska i Zarządzania Energią), w ramach Programme d’Investissement d’Avenir, programu inwestycji na przyszłość.
2 Najczęściej stosowana obecnie metoda produkcji wodoru na dużą skalę, gdzie w wyniku reformingu parowego gazu ziemnego uwalniany jest CO2.
3 Proces, bez składników chemicznych, wykorzystujący niskie temperatury do sprężania, skroplenia, a następnie rozdzielenia gazów podczas procesu SMR. Cryocap™ wychwytuje emitowany CO2.


*Blue Hydrogen

Jest to projekt Grupy  Air Liquide, którego celem jest stopniowa dekarbonizacja produkcji wodoru przeznaczonego do zastosowań energetycznych. W praktyce Air Liquide zobowiązał się do produkcji co najmniej 50% wodoru niezbędnego dla tych aplikacji w oparciu o procesy wolne od węgla do 2020 roku, poprzez połączenie: 

  • wykorzystania odnawialnych źródeł energii, elektrolizy wody i reformingu biogazu,
  • wykorzystania technologii wychwytywania CO2 emitowanego podczas pozyskiwania wodoru z gazu ziemnego.