Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

SOXAL - inauguracja na wyspie Jurong

W dniu 3 czerwca 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie przez SOXAL (spółkę Air Liquide w Singapurze) infrastruktury na wyspie Jurong, w obecności Ministra ds. Handlu, Przemysłu i Rozwoju Narodowego Singapuru.

Grupa Air Liquide zainwestowała w ostatnich latach około 500 mln USD (około 280 milionów euro) na singapurskiej wyspie Jurong.

W skład rozbudowywanej infrastruktury wchodzą: jednostka rozdziału powietrza o wydajności 1 200 ton dziennie tlenu, azotu i argonu (zwiększając łączną zdolność produkcyjną SOXAL o ponad 40%); jednostka do produkcji wodoru (największa w Azji Południowo-Wschodniej) o zdolności produkcyjnej wynoszącej blisko 100 000 Nm³ wodoru na godzinę oraz 35-km rurociąg wodorowy biegnący wzdłuż wyspy Jurong oraz Strefy Przemysłowej Jurong na wyspie Singapur (obecnie łączna długość całej sieci rurociągów wynosi 120 km).

Obiekty te zostały ukończone i oddane do eksploatacji pod koniec 2010 roku. Stanowią one część infrastruktury gazów technicznych SOXAL na wyspie Jurong i zapewniają realizację rosnących potrzeb klientów chemicznych i rafineryjnych na wyspie, jak również innych firm z branży energii odnawialnej, farmaceutyki i sektora morskiego.

SOXAL była jedną z pierwszych spółek, które rozpoczęły działalność na wyspie Jurong i na przestrzeni lat zwiększała swoje inwestycje i zdolności produkcyjne wraz z przekształceniem się wyspy w całkowicie zintegrowane centrum energetyczno-chemiczne. Azja pozostaje obiecującą strefą dla Air Liquide.