Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

RPA: Air Liquide uruchamia największą na świecie jednostkę produkcji tlenu

Grupa Air Liquide uruchomiła ostatnio największą na świecie jednostkę do produkcji tlenu dla Sasol, zintegrowanej międzynarodowej firmy działającej w branży energetycznej i chemicznej. Air Liquide zainwestował około 200 milionów euro1 w budowę tej jednostki zlokalizowanej w Secunda, o łącznej zdolności produkcyjnej 5000 ton tlenu dziennie (co odpowiada 5800 tonom dziennie na poziomie morza). Jednostka ta, należąca i zarządzana przez Air Liquide, jest pierwszą, którą Sasol zdecydował się powierzyć specjaliście produkcji gazów technicznych.

Zlokalizowana na terenie zakładu w Secunda (ok. 140 km na wschód od Johannesburga), nowa jednostka dostarcza firmie Sasol duże ilości tlenu, wykorzystywanego do produkcji paliw i chemikaliów.

Uruchomienie jednostki rozdziału powietrza stanowi nowy kamień milowy we współpracy pomiędzy Air Liquide i Sasol i jest 17-tą jednostką dostarczoną przez Air Liquide w ciągu ostatnich 40 lat, a całkowita zdolność produkcyjna tlenu przekracza 45 000 ton dziennie. Po raz pierwszy, w zakładzie w Secunda, Sasol zdecydował się powierzyć swoje potrzeby w zakresie zapotrzebowania na tlen na zewnątrz, uznając w ten sposób doświadczenie Air Liquide w dziedzinie produkcji tlenu i podkreślając znaczenie wieloletniej współpracy.

Jednostka została zaprojektowana i zbudowana w ramach linii biznesowej Inżynieria i Budownictwo przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności przy jednoczesnym zwiększeniu mocy produkcyjnych. Projekt jednostki, oparty na zastrzeżonych technologiach Air Liquide, w tym na kilku innowacyjnych procesach sprężania powietrza, pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ponad 20% rocznie, przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez klienta.

Zgodnie z planem nowa jednostka została ukończona w czasie krótszym niż trzy lata - od projektu do uruchomienia. Jest ona także źródłem gazów ciekłych dla zaspokojenia potrzeb rozwijającego się rynku Afryki Południowej.

François Jackow, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, nadzorujący Bliski Wschód i Afrykę powiedział: "Jesteśmy dumni z utrwalenia strategicznego partnerstwa, zbudowanego na zaufaniu i długoterminowym zaangażowaniu we współpracę z Sasol. Projekt ten ilustruje zdolność Air Liquide do zarządzania bardzo dużymi, innowacyjnymi projektami. Sasol, w swoim zakładzie w Secunda, po raz pierwszy zdecydował się powierzyć swoje potrzeby w zakresie zapotrzebowania na tlen na zewnątrz, potwierdzając naszą pozycję lidera w technologii produkcji tlenu, a także nasze zaangażowanie w rozwój gospodarczy i społeczny Republiki Południowej Afryki."

Bernard Klingenberg, Wiceprezes Sasol ds. Operacyjnych powiedział: "Pomyślne uruchomienie tej światowej klasy jednostki rozdziału powietrza umacnia wieloletnie strategiczne partnerstwo Sasol z Air Liquide, zapewniając najlepszej jakości dostawy tlenu i długoterminową niezawodność naszych operacji w zakładzie w Secunda. Co więcej, ten ważny krok naprzód sprawia, że nasz południowoafrykański zintegrowany łańcuch wartości stanowi solidną podstawę dla długoterminowego wzrostu Sasol i stały wkład w gospodarkę kraju."

1Decyzję o inwestycji podjęto w 2015 r.