Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Rosja: podpisanie nowego kontraktu z koncernem Siewierstal

Metalurgia jest jedną z najważniejszych branż przemysłowych w Rosji o znaczącym wpływie na gospodarkę krajową. Po okresie spowolnienia pod koniec 2008 roku i na początku 2009 roku, obecnie oczekuje się średnio 6% rocznego wzrostu produkcji w okresie najbliższych 4 lat, a nawet przekroczenia w 2014 roku 80 milionów ton produkowanej stali.

Po udanym rozpoczęciu współpracy w 2007 roku, kiedy to uruchomiono na terenie stalowni Siewierstal w Czerepowcu największą jednostkę rozdziału powietrza w Rosji, Grupa Air Liquide z przyjemnością ogłasza rozszerzenie współpracy z czołowym rosyjskim producentem stali poprzez podpisanie nowego kontraktu na dostawy gazów technicznych do Czerepowca.

Zdolność produkcyjna nowej jednostki, której rozruch jest zaplanowany na koniec 2012 roku, wyniesie 2000 ton tlenu dziennie. Będzie ona produkować także azot, argon oraz gazy szlachetne. Nowoczesna jednostka rozdziału powietrza, zaprojektowana przez Air Liquide, zostanie wybudowana i będzie obsługiwana przez Air Liquide Severstal (ALS), spółkę joint venture utworzoną w 2005 roku, w której Air Liquide posiada 75%, a Siewierstal - 25%. Ta nowa jednostka, zlokalizowana w Czerepowcu, podniesie całkowitą zdolność produkcyjną ALS w tej lokalizacji do 5000 ton tlenu dziennie.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 50 milionów euro.

Guy Salzgeber, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, Wiceprezes ds. Europy Północnej i Środkowej, stwierdził: “Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po dwóch latach współdziałania w Czerepowcu, współpraca oparta na wzajemnym i długoterminowym zaufaniu pomiędzy naszymi firmami umocniła się. Ten nowy kontrakt obrazuje dalszy rozwój w tym rozwijającym się obszarze.”

Anatolij Kruczinin, członek zarządu Siewierstal i Dyrektor Zarządzający stalowni Siewierstal w Czerepowcu, stwierdził: “Kontynuujemy naszą współpracę w ramach bieżącej działalności spółki joint venture ALS. Po udanym pierwszym projekcie jesteśmy przekonani, że Air Liquide jest odpowiedzialnym i wiarygodnym partnerem, z którym nawiązaliśmy efektywną współpracę. Ten nowy projekt umożliwi nam wdrożenie kolejnego programu rozwoju produkcji stali konwertorowej. ALS stosuje nowoczesne technologie produkcji gazu, zapewniające bezpieczeństwo oraz dbające o ochronę środowiska. W tym kontekście projekt ten ma bardziej istotnie znaczenie”.

Siewierstal jest międzynarodową grupą działającą w branży metalurgicznej i górniczej, notowaną na rosyjskiej giełdzie papierów wartościowych oraz giełdzie londyńskiej. Zarejestrowana w 1993 roku, firma koncentruje się na produkcji wyrobów wysoko przetworzonych oraz niszowych. Koncern udanie przejął i zintegrował wysokiej jakości aktywa w Ameryce Północnej i Europie. Siewierstal posiada kopalnie w Rosji i USA, co zapewnia mu stałe dostawy surowców. Zakłady koncernu zlokalizowane są w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, USA i Afryce. W 2009 roku Siewierstal wyprodukował 16,7 milionów ton stali oraz osiągnął przychody w wysokości 13,05 mld USD i 844 mln USD zysku przed opodatkowaniem i amortyzacją.