Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł szklarski
Wybierz dziedzinę:
  • TOPIENIE SZKŁA

  • FORMOWANIE SZKŁA

  • OBRÓBKA KOŃCOWA SZKŁA

Tlenowy system opalania HeatOx

Powietrze jest powszechnie stosowane jako źródło tlenu do spalania w przemysłowych piecach grzewczych. Tlenowy system opalania HeatOx jest innowacyjną technologią, która polega na wstępnym podgrzewaniu tlenu i gazu ziemnego w wysokich temperaturach generowanych przez spaliny z procesu spalania. W porównaniu do opalania paliwowo-tlenowego bez wstępnego podgrzewania, obniża się dodatkowo zużycie paliwa i tlenu w zakresie tak, że proces jest opłacalny dla wszystkich rodzajów szkła.
Nexelia™ to nasze kompleksowe rozwiązanie dla tlenowego systemu opalania HeatOx w produkcji szkła. Obejmuje ono dostawy tlenu, technologie aplikacyjne, opatentowane palniki oraz wsparcie ekspertów.

Marki

Nexelia™ dla tlenowego systemu opalania HeatOx

Urządzenia aplikacyjne

Urządzenia dla przemysłu szklarskiego

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki