Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł szklarski
Wybierz dziedzinę:
  • TOPIENIE SZKŁA

  • FORMOWANIE SZKŁA

  • OBRÓBKA KOŃCOWA SZKŁA

Opalanie paliwowo-tlenowe

Powietrze jest powszechnie stosowane jako źródło tlenu do spalania w przemysłowych piecach grzewczych. Opalanie paliwowo-tlenowe polega głównie na zastosowaniu czystego tlenu zamiast gorącego powietrza, co zmniejsza zużycia paliwa, tym bardziej znaczące, jeżeli usunięty zostanie całkowicie azot. Opalanie paliwowo-tlenowe obniża również emisję dwutlenku węgla oraz tlenków azotu, które są szkodliwe zarówno dla ludzi jak i środowiska.
Nexelia™ to nasze kompleksowe rozwiązanie dla opalania paliwowo-tlenowego w produkcji szkła. Obejmuje ono dostawy tlenu, technologie aplikacyjne, opatentowane palniki oraz wsparcie ekspertów.

Marki

Nexelia™ dla opalania paliwowo-tlenowego

Urządzenia aplikacyjne

Urządzenia dla przemysłu szklarskiego

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki