Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł szklarski
Wybierz dziedzinę:
  • TOPIENIE SZKŁA

  • FORMOWANIE SZKŁA

  • OBRÓBKA KOŃCOWA SZKŁA

Włókno szklane

Opalanie w atmosferze tlenowej, polegające głównie na zastosowaniu czystego tlenu w spalaniu zamiast gorącego powietrza, znacznie zwiększa wydajność pieca szklarskiego i poprawia efektywność energetyczną.
Technologia opalania w atmosferze tlenowej jest wykorzystywana do utrzymania temperatury szkła płynącego do matryc i maszyn formujących.

Gazy

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki