Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł szklarski
Wybierz dziedzinę:
  • TOPIENIE SZKŁA

  • FORMOWANIE SZKŁA

  • OBRÓBKA KOŃCOWA SZKŁA

Szkło typu float

Rozwiązanie firmy Air Liquide wytwarza atmosferę ochronną składającą się przeważnie z 15% wodoru i 85% azotu nad kąpielą cynową w procesie float.

Gazy

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki