Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Łańcuch chłodniczy w dystrybucji i transporcie

Rozwiązania Air Liquide do transportu produktów schłodzonych lub zamrożonych w oparciu o dwutlenek węgla, w postaci suchego lodu lub śniegu, zapewniają doskonałe rezultaty. Suchy lód może być też produkowany lokalnie u klienta, co stanowi rozwiązanie higieniczne i oszczędne.

Marki

Gazy

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki