Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Ochrona silosów

Wiele produktów rolnych jest łatwopalnych. Przykładowo, pył zbożowy jest wybuchowy i przechowywane ziarna mogą się zapalić. Do procesu spalania wymagana jest obecność tlenu, stąd osłona łatwopalnych produktów przed tlenem zapobiega pożarom lub eksplozji pyłu. W tym celu stosuje się często azot lub dwutlenek węgla.

Marki

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki