Przejdź do treści

Natlenianie hodowli ryb

Tlen jest niezbędny do życia organizmów wodnych. Niektóre gatunki są bardzo wrażliwe na brak tlenu, podczas gdy inne znacznie mniej. Ilość tlenu naturalnie znajdującego się w wodzie jest niewystarczająca przy intensyfikacji hodowli.
Technologia natleniania pozwala zbilansować naturalny ubytek tlenu w wodzie.

Marki

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki