Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Natlenianie hodowli ryb

Tlen jest niezbędny do życia organizmów wodnych. Niektóre gatunki są bardzo wrażliwe na brak tlenu, podczas gdy inne znacznie mniej. Ilość tlenu naturalnie znajdującego się w wodzie jest niewystarczająca przy intensyfikacji hodowli.
Technologia natleniania pozwala zbilansować naturalny ubytek tlenu w wodzie.

Marki

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki