Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Mrożenie kriogeniczne oraz przechowywanie nasion i zarodków

Zanurzenie w ciekłym azocie w zakresie bardzo niskich temperatur (między -135° C do -196°C), umożliwia zabezpieczenie oraz krótko i długoterminowe przechowywanie materiałów biologicznych, takich jak komórki lub tkanki ssaków.

Marki

Gazy

Urządzenia

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki