Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Regulacja pH

Zastosowanie dwutlenku węgla do regulacji pH płynów (wody, serwatki, mleka) jest bezpiecznym sposobem minimalnie oddziałującym na środowisko bez ryzyka przekroczenia docelowej wartości pH. To ekonomiczne rozwiązanie znacznie obniża bieżące koszty procesowe, infrastruktury, konserwacji i zgodności z przepisami. Ponadto, nasze rozwiązanie regulacji pH za pomocą dwutlenku węgla obniża wysokie koszty dostawy, magazynowania i stosowania niebezpiecznych kwasów mineralnych - w tym koszty korozji urządzeń narażonych na żrące działanie kwasu.

Marki

Urządzenia

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki