Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Oszałamianie zwierząt

Oszałamianie świń i drobiu za pomocą dwutlenku węgla lub mieszaniny dwutlenku węgla i tlenu powoduje utratę przytomności przed ubojem. Pomaga to zmniejszyć stres zwierząt, co wpływa na podniesienie jakości mięsa i wydajność uzyskiwanych produktów. Dzięki tej metodzie mięso kurczaków ma mniej wybroczyn powstających podczas uboju, nie ma też śladów oparzeń elektycznych.

Marki

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki