Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Mrożenie powierzchniowe przed mrożeniem mechanicznym

Stosowanie technologii mrożenia powierzchniowego ciekłym azotem lub dwutlenkiem węgla, w połączeniu z mrożeniem mechanicznym, może zwiększyć wydajność mechanicznych systemów zamrażania, zachowując wodę w produkcie i minimalizując uszkodzenia wilgotnych lub lepkich produktów. Nasi specjaliści opracowali szereg aplikacji ulepszających procesy mechanicznego mrożenia przez zintegrowanie z istniejącą linią produkcyjną takich urządzeń, jak tunele kriogeniczne lub immersyjne, które szybko zmrażają powierzchniowo i zapobiegają utracie wody.
Nasze kriogeniczne systemy mrożenia mogą współpracować z istniejącym systemem mechanicznym. Tunele kriogeniczne lub immersyjne mogą być stosowane do mrożenia powierzchniowego (około 10 procent produktu), zamykając wodę wewnątrz produktu, a następnie mrożenie może być kontynuowane w systemach mechanicznych. Rozwiązanie to zapobiega utracie wody i zlepianiu się cząstek produktu, poprawia wydajność systemu mechanicznego przy minimalnym nakładzie inwestycyjnym, poprawia jakość produktów (szczególnie delikatnych i lepkich), zmniejsza koszty pracy, konserwacji i utrzymania czystości.

Marki

Gazy

Urządzenia

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki