Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Chłodzenie i mrożenie

W porównaniu do tradycyjnych mechanicznych technologii chłodzenia i mrożenia, kriogeniczne mrożenie żywności zapewnia wyraźne korzyści w zakresie jakości produktu. Ma to kluczowe znaczenie dla delikatnych lub złożonych produktów. Technologia kriogeniczna zwiększa wydajność i elastyczność procesu oraz optymalizuje koszty, przy niskich nakładach inwestycyjnych.
Air Liquide stale opracowuje nowe technologie, zmieniające sposób chłodzenia lub mrożenia wielu produktów oraz wspomaga swoich klientów, spełniając ich wymagania w zakresie przetwórstwa żywności przy utrzymaniu kosztów pod ścisłą kontrolą.

Marki

Gazy

Urządzenia

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki