Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł samochodowy
Wybierz dziedzinę:

Wyżarzanie

Stale nierdzewne, stale węglowe oraz metale nieżelazne są wyżarzane w celu usunięcia naprężeń wewnętrznych i zmniejszenia twardości materiału. Nasze atmosfery dla wyżarzania są głównie mieszaninami azotu i wodoru. Do korzyści należy zaliczyć bezpieczeństwo, niezawodność, małe wymagania konserwacyjne oraz niższe koszty inwestycyjne.

Marki

Nexelia™ dla obróbki cieplnej

Gazy

Azot
Wodór

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki