Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł samochodowy
Wybierz dziedzinę:

Spiekanie

Spiekanie jest technologią produkcji części metalowych o wymaganym kształcie finalnym bezpośrednio z proszków metali, bez odlewania metalu. Wiele małych detali dla przemysłu motoryzacyjnego wytwarza się w procesie spiekania. Proszki metaliczne są mieszane ze organicznymi substancjami poślizgowymi, prasowane i spiekane w piecu, w którym, dzięki wysokiej temperaturze cząsteczki metalu tworzą silne wiązania pomiędzy sobą.
Oferta Air Liquide obejmuje rozwiązania do wytwarzania i kontroli atmosfer w każdej strefie pieca, w celu spełnienia wymogów dla różnych wytwarzanych komponentów.

Marki

Nexelia™ dla obróbki cieplnej

Gazy

Azot
Wodór

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki