Przejdź do treści
Przemysł samochodowy
Wybierz dziedzinę:

Nawęglanie

Nawęglanie jest najważniejszym procesem utwardzania powierzchniowego. Polega na dyfuzyjnym naysyceniu węglem warstwy wierzchniej komponentów stalowych zwiększając wytrzymałość na rozciąganie oraz twardość. Nawęglanie atmosferyczne stosowane jest dla licznych części od sprężarek do zaworów lub skrzyni biegów.
Rozwiązanie ALNAT™ oferuje aktywną i powtarzalną obróbkę cieplną w azocie i metanolu. Zarówno w kąpieli, jak i w piecu przelotowym, metanol rozkłada się i stanowi czynnik nawęglający, który jest podawany wraz z azotem w gorącej strefie pieca w temperaturze około 900°C.

Marki

ALNAT™

Gazy

Azot

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki