Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł samochodowy
Wybierz dziedzinę:

Nawęglanie

Nawęglanie jest najważniejszym procesem utwardzania powierzchniowego. Polega na dyfuzyjnym nasyceniu węglem warstwy wierzchniej komponentów stalowych zwiększając wytrzymałość na rozciąganie oraz twardość. Nawęglanie atmosferyczne stosowane jest dla licznych części od sprężarek do zaworów lub skrzyni biegów.
Rozwiązanie Nexelia™ dla obróbki cieplno-chemicznej oferuje aktywną i powtarzalną obróbkę cieplną w azocie i metanolu. Zarówno w kąpieli, jak i w piecu przelotowym, metanol rozkłada się i stanowi czynnik nawęglający, który jest podawany wraz z azotem w gorącej strefie pieca w temperaturze około 900°C.

Marki

Nexelia™ dla obróbki cieplno-chemicznej

Gazy

Azot

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki