Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł samochodowy
Wybierz dziedzinę:

Czyszczenie suchym lodem

Czyszczenie suchym lodem jest skuteczną, bezpieczną i ekologiczną metodą, gdzie cząsteczki dwutlenku węgla w fazie stałej (suchego lodu) są natryskiwane pod ciśnieniem, uderzając i czyszcząc wybrane powierzchnie przemysłowe. Po uderzeniu dwutlenek węgla przechodzi ze stanu stałego w gazowy (sublimuje) usuwając zanieczyszczenia. Zaletą tej metody jest brak konieczności demontowania linii produkcyjnych oraz brak odpadów wtórnych. Czyszczenie suchym lodem to rozwiązanie, które zapobiega ścieraniu powierzchni, chroni ją przed zużyciem, zastępując piaskowanie, perełkowanie czy hydro-ścieranie. 

Gazy

Dwutlenek węgla

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki