Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł rafineryjny
Wybierz dziedzinę:

Rurociągi gazu ziemnego i innych surowców

Gazy, urządzenia i kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania gazami oferowane przez Air Liquide obniżają koszty operacyjne sektora midstream, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, wydajności operacyjnej i zapewnieniu jakości. Dostarczamy także kompleksowe rozwiązania w zakresie gazów kalibracyjnych do analizy dowolnej mieszaniny węglowodorów, aby zapewnić dostawy surowca wolnego od zanieczyszczeń.

Marki

Urządzenia

Armatura do gazów specjalnych

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki