Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł rafineryjny
Wybierz dziedzinę:

Rafinacja

Air Liquide eksploatuje najwyższej klasy instalacje parowego reformingu metanu (SMR) produkujące wodór.
Posiadamy i obsługujemy również system rurociągów z wodorem, które dostarczają znaczące ilości produktu.

Gazy

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki