Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł lotniczy
Wybierz dziedzinę:

Inertyzacja zbiorników paliwa

Air Liquide jest światowym liderem w dziedzinie inertyzacji zbiorników paliwa w samolotach, w oparciu o system membranowy OBIGGS (pokładowy system generatora gazu obojętnego). Systemy OBIGGS zapobiegają zapłonowi oparów w zbiorniku paliwa poprzez dostarczanie gazu obojętnego wytwarzanego na pokładzie samolotu. Dzięki tej technologii powietrze wzbogacone azotem zobojętnia zbiornik paliwa i wypiera łatwopalną mieszaninę paliwa i powietrza. System OBIGGS znacznie zmniejsza podatność na wyładowania atmosferyczne, wyładowania elektrostatyczne lub ostrzał nieprzyjaciela dla samolotów wojskowych.

Gazy

Azot

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki