Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł lotniczy
Wybierz dziedzinę:

Inertyzacja (SPAL)

Nasza technologia SPAL umożliwia producentom wyrobów stalowych przetapiać czystsze metale do produkcji odlewów o mniejszej ilości wad, ulepszonych właściwościach mechanicznych i niższej ilości odrzutów.
Technologia ta wykorzystuje ciecze kriogeniczne (argon lub azot), w celu zmniejszenia oddziaływania pomiędzy ciekłym metalem a gazami atmosferycznymi, takimi jak tlen, azot, para wodna oraz dwutlenek węgla podczas topienia.

Gazy

Argon
Azot

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki