Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia
Wybierz dziedzinę:
  • PRODUKCJA API

  • OPRACOWANIE I PAKOWANIE LEKÓW

  • KONTROLA JAKOŚCI

Kriobiologia

Przygotowanie próbek biologicznych do długotrwałego przechowywania wymaga zamrażania z kontrolowaną szybkością. Zanurzenie w ciekłym azocie zapewnia osiągnięcie bardzo niskich temperatur (od -135°C do -196°C) i umożliwia konserwację oraz krótko- lub długoterminowe przechowywanie materiałów biologicznych, takich jak linie komórkowe lub tkanki ssaków.

Gazy

Azot

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki