Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia
Wybierz dziedzinę:
  • PRODUKCJA API

  • OPRACOWANIE I PAKOWANIE LEKÓW

  • KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola temperatury w reaktorach chemicznych

Niektóre etapy produkcji aktywnych składników farmaceutycznych (API) - takie jak egzotermiczne lub niskotemperaturowe reakcje chemiczne (np. synteza chiralna) - wymagają zastosowania niskich lub bardzo niskich temperatur dla zapewnienia bezpiecznej i skutecznej kontroli. Ciekły azot może być używany do chłodzenia pośredniego medium reakcji i utrzymywania niskiej temperatury, aby mogły zachodzić właściwe reakcje chemiczne. 

Urządzenie CRYO COOLING UNIT-ALSK firmy Air Liquide kontroluje reakcje chemiczne i potrzeby w zakresie chłodzenia dzięki precyzyjnej regulacji temperatury. Rozwiązania kriogeniczne zastępują freony i nadają się szczególnie do bardzo niskich temperatur. Wysoka moc chłodnicza pozwala bezpiecznie kontrolować reakcje egzotermiczne. Jeśli wymagane są cykle chłodzenia i ogrzewania, opcjonalnie oferujemy moduł grzewczy wykorzystujący parę o niskim ciśnieniu. Urządzenie umożliwia kontrolę szerokiej gamy procesów dla temperatur od -140°C do + 200°C, z szybkim uruchomieniem i krótkimi czasami cykli. Air Liquide oferuje kilka standardowych modeli do 100 kW mocy chłodniczej. 

Gazy

Azot

Marki

Nexelia™ dla chłodzenia reaktorów

Urządzenia

CRYO COOLING UNIT-ALSK

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki