Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia
Wybierz dziedzinę:
  • PRODUKCJA API

  • OPRACOWANIE I PAKOWANIE LEKÓW

  • KONTROLA JAKOŚCI

Inertyzacja

Surowce, półprodukty, aktywne składniki farmaceutyczne (API) i substancje pomocnicze mogą być wrażliwe na tlen i wilgoć obecne w powietrzu atmosferycznym. Dlatego trzeba je często chronić gazem obojętnym, aby uniknąć niepożądanych reakcji i zachować skuteczność leku. Osłonowanie czy przedmuchiwanie obojętnym azotem pomaga również zmniejszyć ryzyko zapłonu i wybuchu podczas przechowywania łatwopalnych rozpuszczalników, proszków do mielenia czy transportu pneumatycznego. Nasze rozwiązania zapewniają optymalizację zużycia azotu i dokładne monitorowanie, minimalizując degradację produktu i zagrożenia bezpieczeństwa, obniżając jednocześnie koszty operacyjne.

Gazy

Argon
Azot

Materiały informacyjne

Broszura
Karty charakterystyki