Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia
Wybierz dziedzinę:
  • PRODUKCJA API

  • OPRACOWANIE I PAKOWANIE LEKÓW

  • KONTROLA JAKOŚCI

Hodowla komórkowa

Rozwiązania dla hodowli komórkowych obejmują mieszaninę tlenu (O2), azotu (N2) i dwutlenku węgla (CO2). Mieszanina ta jest przepuszczana przez pożywkę do hodowli komórkowej, aby zapewnić tlen podczas wzrostu komórek.

Ponadto dwutlenek węgla jest używany do kontroli pH, a azot do usuwania nadmiaru dwutlenku węgla z roztworu i równoważenia ogólnego natężenia przepływu. Air Liquide zapewnia niezawodność dostaw i jakość gazu dla atmosfer kontrolowanych.

Gazy

Tlen
Azot
Dwutlenek węgla

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki