Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Przemysł chemiczny
Wybierz dziedzinę:

Inertyzacja, osłonowanie, suszenie, przepłukiwanie i mieszanie

W celu zmniejszenia oddziaływania pomiędzy produktami chemicznymi a gazami atmosferycznymi, takimi jak tlen i para wodna, stosuje się azot w procesach inertyzacji, osłonowania, suszenia, przepłukiwania i mieszania. Azot może być również używany do zwiększania ciśnienia w rurociągu podczas transportu produktów.

Gazy

Azot

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki