Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Przejęcie NordicInfu Care, jednej z głównych firm świadczących usługi w zakresie domowego leczenia infuzyjnego w krajach skandynawskich

Air Liquide kontynuuje rozwój działalności w zakresie domowej opieki zdrowotnej w Europie poprzez przejęcie NordicInfu Care, jednej z głównych firm w krajach skandynawskich świadczących usługi w zakresie domowego leczenia infuzyjnego dla pacjentów chorujących na choroby przewlekłe.

Założona w 2002 roku, NordicInfu Care opiekuje się 4600 pacjentami w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii. W 2012 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości około 22 milionów euro (185 milionów SEK).

NordicInfu Care posiada duże doświadczenie w leczeniu chorób przewlekłych, takich jak choroba Parkinsona, cukrzyca, nadciśnienie płucne poprzez podskórne podawanie leków infuzyjnych w warunkach domowych. Zintegrowane rozwiązania, które obejmują zarówno leki, jak i sprzęt medyczny, pozwalają pacjentom prowadzić leczenie w warunkach domowych (nie w szpitalu), umożliwiając im większą samodzielność.

Air Liquide zachowa ciągłość zarządzania spółką, której przewodniczy Pan Mats Bergryd, opierając się na wiedzy i zaangażowaniu jej personelu.

Przejęcie to oznacza także rozwój geograficzny Grupy Air Liquide w zakresie opieki zdrowotnej, która do tej pory nie była zbyt widoczna w krajach Europy Północnej.

Pascal Vinet, Wiceprezes ds. Opieki Zdrowotnej, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide powiedział: "Z przyjemnością witamy nowych pracowników w Grupie. Przejęcie to umożliwia Air Liquide dalszy rozwój w dziedzinie domowego leczenia infuzyjnego u pacjentów z przewlekłymi chorobami w Europie. Opieka zdrowotna jest jednym z czynników przyspieszających wzrost Grupy."