Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Przejęcie na rynku gazów sprężonych w Polsce

Polska jest jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek w Europie Środkowej, a dynamiczny wzrost rynków metalurgicznego, samochodowego i spożywczego skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na gazy techniczne.

W tym kontekście firma Air Liquide informuje, że z dniem 1 czerwca 2010 roku zakończyła proces przejęcia AMCO-GAZ.

AMCO-GAZ jest dystrybutorem sprężonych i ciekłych gazów technicznych, działającym na polskim rynku od 1991 roku. Akwizycja AMCO-GAZ objęła integrację 90 nowych pracowników,  ponad 2500 klientów, a także dwóch napełnialni butli, zlokalizowanych w Poznaniu i Białymstoku.

Przejęcie to jest częścią strategicznego programu inwestycyjnego Grupy Air Liquide w Polsce, który zakłada na rok 2010 budżet w wysokości około 100 milionów euro. Celem programu jest zwiększenie ogólnokrajowego zasięgu Air Liquide, a także wzmocnienie pozycji firmy na rynku gazów sprężonych w Polsce.

Guy Salzgeber, Wiceprezes ds. Północnej i Środkowej Europy, członek Komitetu Wykonawczego Air Liquide: „Air Liquide z przyjemnością wita nowych pracowników, którzy dołączyli do naszego zespołu za sprawą przejęcia AMCO-GAZ. Akwizycja ta, zgodna z naszą strategią rozwoju, zwiększy ogólnokrajowy zasięg oraz wzmocni pozycję Air Liquide w Polsce, a także pozwoli nam na zaspokojenie stale rosnących potrzeb rynku. Projekt ten jest częścią długofalowej strategii Grupy, która zakłada wykorzystanie olbrzymiego potencjału gospodarczego wschodzących rynków.”