Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Przejęcie i obsługa największego na świecie zakładu produkcji tlenu przez Air Liquide oraz zmniejszenie emisji CO2 o 30%

produkcja tlenu, producent tlenu, jednostka produkcji tlenu

Zgodnie ze swoim planem redukcji emisji CO2, Sasol podpisał umowę na wyłączne negocjacje dotyczące przejęcia przez Air Liquide największego na świecie zakładu produkcji tlenu, zlokalizowanego w Secunda w Republice Południowej Afryki. Oznacza to, że Air Liquide będzie obsługiwać 16 jednostek rozdziału powietrza (ASU) w tej lokalizacji, o zainstalowanej zdolności produkcyjnej wynoszącej 42 000 ton/dzień, z wyłączeniem jednostki, którą eksploatuje już dziś. Air Liquide uruchomi także wieloletni plan modernizacji tych zakładów. Oprócz korzyści w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności, rozwiązanie dostarczone przez Air Liquide pozwoli, we współpracy z Sasol, na docelową redukcję emisji CO2 powstającego podczas produkcji tlenu o 30% do 40% do 2030 roku. Wartość początkowej inwestycji wynosi około 8,5 mld randów południowoafrykańskich (około 440 mln euro).

Air Liquide jest obecny w tym zakładzie od 1979 roku i od wielu lat wspiera Sasol, zintegrowaną firmę działającą w branży energetycznej i chemicznej. Sasol, jeden z głównych graczy przemysłowych, znajduje się w sercu szczególnie krytycznego ekosystemu dla gospodarki kraju. Grupa Air Liquide zbudowała i sprzedała Sasol 16 jednostek rozdziału powietrza, które obecnie przyjmuje, oprócz jednostki, którą bezpośrednio obsługuje. Z umową związany jest wieloletni plan inwestycyjno-modernizacyjny.

Strony mają wynegocjować ostateczną umowę w ciągu najbliższych miesięcy. Umowy te będą podlegały zatwierdzeniu przez właściwe organy.

Outsourcing produkcji tlenu do Air Liquide poprawi bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność, w szczególności z punktu widzenia energetycznego, dzięki wdrożeniu wysoko rozwiniętych praktyk operacyjnych, najnowocześniejszych technologii, inwestycji modernizacyjnych i rozwiązań cyfrowych, co ma na celu optymalizację zarządzania aktywami i zużycia energii. Ponadto Sasol zamierza zabezpieczyć duże ilości energii odnawialnej, zgodnie z ogłoszonym przetargiem na dostawę 600 MW energii odnawialnej do zakładu w Secunda. Wdrożenie wszystkich tych rozwiązań pozwoli Air Liquide zmniejszyć o 30% do 40% emisję CO2 związaną z produkcją tlenu do 2030 roku, zgodnie ze zobowiązaniem Sasol do zmniejszenia śladu węglowego.

Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Air Liquide, powiedział: "Przejęcie i eksploatacja wszystkich jednostek produkcji tlenu w zakładzie Sasol w Secunda stanowi kluczowy krok w długotrwałej współpracy z firmą Sasol, która trwa od 40 lat. Cieszymy się, że możemy ją wzmocnić w nadchodzących latach. Umożliwi to nowym zespołom dołączenie do tych, które są już obecne na miejscu. Operacja ta ilustruje zamiar działania na rzecz klimatu i lokalnych ekosystemów, zgodnie z naszą strategią i know-how. Pozwoli to zarówno Air Liquide, jak i Sasol, skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, łącząc wydajność operacyjną i redukcję emisji CO2
Działania na rzecz klimatu znajdują się w centrum strategii rozwoju Air Liquide, a nasze cele klimatyczne są najbardziej ambitnymi celami sektora. Nasza zdolność działania jest szeroka i sięga od produkcji wodoru lub tlenu na bazie energii odnawialnej do programów efektywności energetycznej w istniejących zakładach. Rozwiązania istnieją i nadal będziemy je promować na całym świecie. Teraz jest czas na działanie."

Fleetwood Grobler, Prezes i Dyrektor Generalny Sasol, stwierdził: "Wyruszyliśmy w podróż, aby w przyszłości zmienić pozycję Sasol jako bardziej prężnego i zrównoważonego przedsiębiorstwa. W perspektywie krótkoterminowej opracowano szereg środków, a jednym z nich jest przyspieszenie programu zbycia aktywów w celu wzmocnienia naszego portfela poprzez skoncentrowanie się na podstawowych aktywach. Chociaż transakcja ta jest zgodna z tym założeniem i przynosi istotne korzyści handlowe, istnieją bardzo jasne i przekonujące cele strategiczne. Jednym z najważniejszych jest dążenie do dekarbonizacji, nie tylko w zakresie produkcji gazów, ale całej działalności Sasol w Secunda. Ta umowa jest czymś więcej niż tylko transakcją biznesową. Z zadowoleniem przyjmujemy Air Liquide jako jednego z partnerów w naszej podróży dekarbonizacyjnej i cieszymy się, że możemy kontynuować i wzmacnić naszą wieloletnią współpracę."