Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Projekt Air Liquide i EQIOM w północnej Francji wybrany przez Europejski Fundusz Innowacji

Air Liquide i EQIOM łączą siły w projekcie o nazwie "K6", którego celem jest przekształcenie zakładu EQIOM w Lumbres w jedną z pierwszych cementowni o zerowej emisji w Europie. Projekt ma na celu wychwycenie prawie 8 milionów ton CO2 w ciągu pierwszych dziesięciu lat eksploatacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii. Projekt K6 jest jednym z siedmiu projektów na skalę przemysłową wybranych do finansowania przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Innowacji 2021, spośród ponad 300 wniosków o dofinansowanie.

W ramach projektu K6 firma EQIOM przeprowadzi głęboką transformację i wprowadzi innowacje technologiczne do istniejącego zakładu produkcji cementu w Lumbres we Francji. Rozwiązanie to ma na celu uruchomienie pierwszego w swoim rodzaju pieca z opalaniem paliwowo-tlenowym, zasilanego paliwem alternatywnym. Air Liquide będzie wspierać tą inicjatywę dostarczając tlen do procesu produkcyjnego EQIOM i wykorzystując własną technologię Cryocap™ Oxy do wychwytywania i skraplania CO2.

Wychwycony CO2 z zakładu w Lumbres, po oczyszczeniu i skropleniu byłby transportowany drogą morską do stałych składowisk, które są obecnie przygotowywane pod dnem Morza Północnego, lub byłby wykorzystywany w materiałach budowlanych. Realizacja tego projektu w pobliżu portu w Dunkierce przyczyniłaby się również do rozwoju nowego ekosystemu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w Europie. Projekt K6 jest kluczowym krokiem w rozwoju projektu PCI Dunkierka D'Artagnan (projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, Project of a Common Interest), którego celem jest stworzenie multimodalnego węzła eksportu CO2[1] z zagłębia przemysłowego Dunkierki i okolic.

Europejski Fundusz Innowacji jest jednym z największych na świecie programów promujących innowacyjne technologie niskoemisyjne. Otrzymanie dofinansowania w wysokości 150 mln euro jest kluczowym etapem w realizacji projektu. Projekt K6 jest uzależniony od uzyskania dodatkowych funduszy, pozwoleń urzędowych i wewnętrznych ocen wykonalności.

Pascal Vinet, Starszy Wiceprezes i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide nadzorujący działalność w ramach Europe Industries, powiedział: "Cieszymy się, że projekt K6 został wybrany do finansowania przez Komisję Europejską. Własna technologia Air Liquide Cryocap™ jest szczególnie dostosowana do dekarbonizacji branż, takich jak przemysł cementowy, ponieważ umożliwia wychwytywanie wysokiego poziomu emisji CO2 w zakładach przemysłowych. Projekt ten może nie tylko przekształcić zakład Lumbres w jedną z pierwszych w Europie cementowni o zerowej emisji, ale także przyczynić się do stworzenia nowego ekosystemu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w strefie przemysłowej Dunkierki. Zgodnie ze swoimi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju, do których należy osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku, ambicją Air Liquide jest aktywne przyczynianie się do powstania przemysłu niskoemisyjnego."

Roberto Huet, Dyrektor Generalny EQIOM, powiedział: "Dzięki wsparciu UE i rządu francuskiego, EQIOM jest o krok bliżej do osiągnięcia neutralności węglowej. Program K6 w Lumbres jest dowodem naszego zaangażowania w rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami klimatycznymi i w rozwój bardziej zrównoważonego i odpornego na zmiany klimatu środowiska architektonicznego. Przyczyni się on również do rozwoju lokalnej gospodarki i pomoże dowieźć wiodącej roli Francji w dziedzinie innowacji przemysłowych i redukcji emisji."


Przypisy

[1] Platforma skraplająca i logistyczna - CO2 byłby transportowany rurociągami, a następnie zatłaczany na statki.