Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Produkcja wyrobów metalowych
Wybierz dziedzinę:

Cięcie plazmą

Cięcie plazmą jest wykorzystywane do termicznego cięcia metali, które nie mogą być cięte płomieniowo. Cięcie plazmą umożliwia mniejsze kąty cięcia w porównaniu do cięcia płomieniowego, wysoką prędkość cięcia oraz czyste i równe krawędzie ciętego metalu. proces ten jest szeroko stosowany dla wszystkich rodzajów metali, by uzyskać wysoką jakość cięcia i zmaksymalizować wydajność. W pewnych warunkach cięcie plazmą może osiągnąć poziom jakości porównywalny z cięciem laserowym, przy znacznie niższych kosztach produkcji.

Gazy

Azot
Tlen

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki