Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Portugalia: nowe kontrakty długoterminowe

Grupa Air Liquide podpisała ostatnio długoterminowe kontrakty z firmami Repsol Polimeros oraz Artelia Ambiente, zlokalizowanymi w zagłębiu przemysłowym Sines, 150 km od Lizbony w Portugalii. Repsol Polimeros jest największym zakładem chemicznym w Portugalii należącym do Repsol, międzynarodowej grupy zajmującej się przetwórstwem ropy naftowej i gazu ziemnego. Repsol działa w ponad 30 krajach i jest rynkowym liderem w Hiszpanii i Argentynie. Artelia Ambiente to spółka należąca do Veolia Environnement, światowego lidera w zakresie rozwiązań dla ochrony środowiska.

Air Liquide będzie dostarczać do zakładu petrochemicznego Repsol Polimeros azot, w związku z poszerzeniem jego działalności w Sines.

Do Artelia Ambiente dostarczany będzie azot na potrzeby nowego zakładu produkującego PTA (kwas tereftalowy), który powstanie w tej strefie przemysłowej.

Nowy zakład Air Liquide w Sines będzie obejmować jednostkę produkcyjną o wydajności 400 ton gazów skroplonych dziennie, wytwarzającą gazowy tlen i azot. Dodatkowo, aby w przyszłości zaspokoić potrzeby zagłębia przemysłowego Sines, jednostka będzie zaopatrywać także klientów z Lizbony, południowej Portugalii oraz południowo-zachodniej Hiszpanii. Ta inwestycja, o całkowitej wartości wynoszącej 50 milionów euro, została zatwierdzona przez Grupę Air Liquide 28 maja 2008 roku.

Air Liquide w ten sposób zaspokaja rosnące potrzeby swych klientów w tej szybko rozwijającej się strefie, a także umacnia swą pozycję lidera w Portugalii i Hiszpanii.