Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Podpisanie umowy badawczej na biopaliwa 2 generacji

Grupa Air Liquide podpisała umowę partnerską z CEA (Komisją ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii we Francji), której celem jest współpraca przy budowie jednostki pilotażowej do produkcji biopaliw 2 generacji we Francji.

W ramach tej umowy, CEA będzie rozwijać łańcuch procesów w jednostce w Bure (Meuse) - Saudron (Haute-Marne), zlokalizowanej w centrum CEA w Grenoble - do procesów mielenia, zwiększenia gęstości i transportu biomasy stałej (w szczególności drewna) i jej spalanie, ograniczając do minimum zużycia energii na wstępne przetwarzanie.

W ramach tego projektu Air Liquide opracuje nową technologię spalania, gdzie stosuje się tlen zamiast powietrza. Takie ciśnieniowe i wysokotemperaturowe spalanie przy pomocy tlenu umożliwi przetwarzanie biomasy stałej bezpośrednio na gaz syntezowy.

Gaz syntezowy powstały w tym procesie może być dalej przetworzony w bardzo czyste i energooszczędne paliwo syntetyczne.

Wszystkie prace badawcze związane ze spalaniem ciśnieniowym w tlenie zostaną przeprowadzone w Centrach Badawczych Air Liquide w Paryżu Saclay (Francja), Frankfurt nad Menem (Niemcy) i Newark (USA, Delaware), a także we współpracy z międzynarodowymi instytucjami badawczymi.

W ramach strategii na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Europie, Unia Europejska wyznaczyła cel osiągnięcia 20% energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku. W odróżnieniu do biopaliw 1 generacji, do produkcji biopaliw 2 generacji stosuje się odpady rolnicze i leśne, a nie jadalne części roślin.

François Darchis, Starszy Wiceprezes i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, stwierdził: "Jesteśmy zaszczyceni współpracą badawczą z CEA, która jest wiodącą francuską organizacją w dziedzinie energii. Grupa Air Liquide jest zaangażowana w konkretne projekty mające na celu rozwój czystych źródeł energii: biopaliwa 2 generacji i energia wodorowa pomogą w najbliższych latach ograniczyć emisję CO2. Innowacyjność znajduje się w centrum strategii Air Liquide."