Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Pierwszy na świecie zakład produkcji stali chroniący środowisko

Obecnie zwiększenie produkcji stali, opartej zazwyczaj na węglu, powoduje powstawanie dużych ilości CO2 w skali światowej.

W trosce o środowisko, światowi liderzy w produkcji stali biorą udział w programach badawczych mających na celu zmniejszenie emisji CO2 o 50% do 2050 roku.

Grupa Air Liquide właśnie zrealizowała w Luleå w Szwecji w MEFOS (Instytucie Badań Hutniczych) pierwszy na świecie projekt, w ramach którego został opracowany, zbudowany i przetestowany pilotażowy zakład, który umożliwia separację CO2 z gazów wielkopiecowych i odzyskiwanie w tym samym czasie gazów resztkowych.

Projekt ten prowadzony jest w ramach europejskiego projektu ULCOS (z ang. Ultra Low CO2 Steelmaking - Ultra Niska Zawartość CO2 w Produkcji Stali), w który zaangażowani są liderzy w produkcji stali w Europie, a koordynowanego przez ArcelorMittal. Air Liquide aktywnie angażuje się w ten projekt. Technologia Air Liquide, połączona z recyklingiem wielkiego pieca, umożliwia zmniejszenie zużycia węgla i tym samym redukcję emisji CO2, a także uzyskanie wymaganej czystości CO2, by móc go składować pod ziemią. Przeprowadzone testy dowiodły wykonalności procesu i potwierdziły poprawę wydajności energetycznej wielkiego pieca. Druga faza projektu ULCOS obejmuje rozpoczęcie działań na skalę przemysłową od 2010 roku.

François Darchis, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide oraz Pierwszy Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju oraz Zaawansowanych Technologii, stwierdził: "Air Liquide nieustannie wdraża innowacje, aby umożliwić swoim klientom poprawę wydajności procesów oraz zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających środowisko. Obecne Grupa przeznacza 60% środków ze swojego budżetu dedykowanego na badania i rozwój na projekty chroniące życie oraz środowisko. W przyszłości połowa wzrostu Grupy będzie pochodzić z zastosowań związanych ze środowiskiem".