Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Pierwsza stacja tankowania wodorem Air Liquide w Holandii

Unia Europejska wspiera program rozwoju transportu w oparciu o paliwo wodorowe.

Air Liquide ogłasza zbudowanie i uruchomienie nowej publicznej stacji tankowania wodorem w Rotterdamie w Holandii, dla pojazdów elektrycznych napędzanych ogniwami paliwowymi, we współpracy z holenderskim Ministerstwem Transportu i Środowiska.

Projekt ten ma wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach programu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Fundusze wspólnotowe TEN-T stanowią ważne źródło finansowania Unii Europejskiej w infrastrukturę transportową. Jest to pierwszy przypadek finansowania przez europejskie fundusze TEN-T rozwoju transportu w oparciu o paliwo wodorowe.

Będzie to pierwsza stancja tankowania wodorem Air Liquide w Holandii. Stacja ta, o zdolności pięćdziesięciu tankowań dziennie, działająca na dwóch ciśnieniach 350 i 700 bar, będzie dostarczać wodór do pojazdów elektrycznych napędzanych ogniwami paliwowymi. Jedno tankowanie umożliwi pojazdom przyjechanie 500-600 km.

Stacja ta będzie uruchomiona pod koniec 2013 roku, jako część projektu rozwoju europejskiej infrastruktury transportowej w oparciu o paliwo wodorowe prowadzonego przez Air Liquide oraz sześciu innych europejskich partnerów*. Projekt obejmuje również otwarcie stacji tankowania w czterech krajach europejskich: Francji, Danii, Szwecji i Holandii.

François Darchis, Starszy Wiceprezes oraz członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, stwierdził: „Air Liquide z dumą odgrywa aktywną rolę w tym nowym projekcie wspieranym przez Unię Europejską. Dowodzi to zaangażowania Grupy w rozwój infrastruktury ‘energetyki wodorowej’ na świecie. Wodór jest jednym z innowacyjnych rozwiązań, które oferują odpowiedź w krótkim czasie na wyzwania zrównoważonego transportu: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, lokalnego zanieczyszczenia w naszych miastach i zależności od paliw ropopochodnych, a zatem przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego. Nawiązując do ostatnich inicjatyw wspieranych przez rządy brytyjski i niemiecki, można stwierdzić, że ‘energetyka wodorowa' rozwija się w Europie."

* HIT Hydrogen Infrastructure for Transport
Projekt ten jest prowadzony przez holenderskie Ministerstwo Transportu i Środowiska, Air Liquide, Association Française de l’Hydrogène et des Piles à Combustibles (Francuskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych, AFHYPAC), Copenhagen Hydrogen Network (CHN), Association des Régions Européennes pour l’Hydrogène, les Piles à Combustibles et l’Electro-mobilité (Stowarzyszenie Europejskich Regionów dla Wodoru, Ogniw Paliwowych i Elektromobilności, HYER), Hydrogen Link Denmark oraz Hydrogen Sweden.