Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Palnik GLASS MELTING BURNER-VM

Kontrolowany impuls

Dzięki wykorzystanej technologii palnik GLASS MELTING BURNER-VM umożliwia ręczną i automatyczną regulację długości płomienia przy zachowaniu stałej mocy.
Może też służyć do zmiany położenia gorącego punktu płomienia oraz wymiany ciepła z wsadem.

Zalety:

  • elastyczność: bardzo szeroki zakres działania,
  • mały spadek ciśnienia: także do pracy z niskociśnieniowymi sieciami tlenu i gazu,
  • bezgłośny: technologia niskiej prędkości przepływu cieczy,
  • powietrznoszczelność: eliminacja wycieków powietrza,
  • obsługa dwóch rodzajów paliwa i łatwa wymiana iniektorów do gazu ziemnego na iniektory na propan i odwrotnie.