Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Ochrona środowiska
Wybierz dziedzinę:

Woda technologiczna

Stosowanie kwasów mineralnych prowadzi do powstawania produktów ubocznych, takich jak siarczany i chlorki. W przypadku dwutlenku węgla unika się zanieczyszczenia wtórnego, zapewniając zgodność z wymaganymi poziomami emisji.

Marka

Nexelia™ dla wody technologicznej

Urządzenia

BICONE
POROXAL

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki