Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Ochrona środowiska
Wybierz dziedzinę:

Remineralizacja wody

Najszerszym zastosowaniem dwutlenku węgla (CO2) do uzdatniania wody pitnej jest remineralizacja. Aplikacja ta jest stosowana do zwiększenia twardości naturalnie miękkich wód lub wód zmiękczonych w procesie uzdatniania poprzez nanofiltrację lub odwróconą osmozę.

Marka

Nexelia™ dla remineralizacji wody

Urządzenia

BICONE

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki