Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Ochrona środowiska
Wybierz dziedzinę:

Regulacja pH

Zastosowanie dwutlenku węgla do regulacji pH ścieków zapewnia mierzalne korzyści w zakresie bezpieczeństwa i kosztów, w porównaniu do oczyszczalni stosujących toksyczne i żrące kwasy mineralne, takie jak kwas siarkowy.

Marka

Nexelia™ dla regulacji pH

Urządzenia

BICONE
POROXAL

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki