Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Ochrona środowiska
Wybierz dziedzinę:

Ozon do oczyszczania ścieków

Ozon jest bardzo silnym utleniaczem, który jest w stanie rozłożyć złożone molekuły organiczne do prostych, umożliwiając degradację toksycznych i nieulegających biodegradacji związków. Ozon może również wyeliminować organizmy chorobotwórcze, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych w środowisku przez wodę.

Marka

Nexelia™ dla trzeciego stopnia oczyszczania

Urządzenia

TURBOXAL
VENTOXAL
BICONE

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki