Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Ochrona środowiska
Wybierz dziedzinę:

Spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen

Spalanie to reakcja chemiczna przebiegająca między tlenem a materiałem palnym, takim jak paliwo lub gaz ziemny. W większości procesów przemysłowych do spalania zwykle stosowane jest powietrze.
Spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen zmniejsza zużycia paliwa, które jest tym bardziej znaczące, jeśli usunięty zostanie całkowicie azot. Spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen także zmniejsza emisję dwutlenku węgla i tlenków azotu, które są szkodliwe dla ludzi i środowiska.

Marki

BoostAL™

Gazy

Tlen

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki