Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Ochrona środowiska
Wybierz dziedzinę:

Odpady przetwarzane na energię odnawialną

Air Liquide rozwija innowacyjne technologie, które wykorzystują odpady do produkcji energii odnawialnej i czystszych paliw w zrównoważony sposób. Odpady rolnicze i komunalne w sposób naturalny generują surowy biogaz, źródło energii odnawialnej. Nasze technologie przechwytują surowy biogaz uwalniany do atmosfery i przekształcają go w energię (zastępując paliwa kopalne), który następnie może być wykorzystywany do produkcji ciepła, energii elektrycznej i paliw czystych.