Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Struktura organizacyjna

Grupę Air Liquide w zakresie produkcji i dystrybucji gazów oraz związanych z nimi technologii i usług reprezentują na polskim rynku dwie zarejestrowane spółki:

Kontakt

do kierownictwa spółek:

tel.: +48 12 62 79 300

Wyślij e-mail
  • Air Liquide Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9 (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000122583, wysokość kapitału zakładowego: 300 810 000 PLN, NIP: 944-12-51-003, BDO 000008063),  
  • Alkat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej, al. J. Piłsudskiego 92 (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000129792, wysokość kapitału zakładowego: 40 000 000 PLN, NIP: 945-16-79-441, BDO 000022992).

Spółki Air Liquide w Polsce zarządzane są przez następujące osoby należące do ścisłego kierownictwa spółek:

Prezes Zarządu Xavier Pontone
Dyrektor Linii Biznesowej Industrial Merchant  Xavier Pontone
Dyrektor Linii Biznesowej Large Industries Jarosław Kawula
Dyrektor Linii Biznesowej Home Healthcare Luca Valsasina
Dyrektor Finansowy Piotr Wareluk
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Magdalena Strzelec