Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Struktura organizacyjna

Grupę Air Liquide w zakresie produkcji i dystrybucji gazów oraz związanych z nimi technologii i usług reprezentują na polskim rynku dwie zarejestrowane spółki:

Kontakt

do kierownictwa spółek:

tel.: +48 12 62 79 300

Wyślij e-mail
  • Air Liquide Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9 (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000122583, wysokość kapitału zakładowego: 300 810 000 PLN, NIP: 944-12-51-003, BDO 000008063),  
  • Alkat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej, al. J. Piłsudskiego 92 (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000129792, wysokość kapitału zakładowego: 40 000 000 PLN, NIP: 945-16-79-441, BDO 000022992).

Spółki Air Liquide w Polsce zarządzane są przez następujące osoby należące do ścisłego kierownictwa spółek:

Prezes Zarządu Xavier Pontone
Dyrektor Linii Biznesowej Industrial Merchant  Xavier Pontone
Dyrektor Linii Biznesowej Large Industries Jarosław Kawula
Dyrektor Finansowy Piotr Wareluk
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Magdalena Strzelec